MorFans Dev
折腾 - 开发 - 分享

MAC OS X 系统镜像各版本下载

MAC OS X 系统镜像各版本下载
3O22@}[PG69Y5D_ZN%Z(F~J

自从苹果采用Intel的处理器,OS X被黑客破解后可以安装在Intel CPU与部分AMD CPU的机器上。从而出现了一大批未购买苹果机而使用苹果操作系统的机器,被称为黑苹果(Hackintosh);在Mac苹果机上面安装原版Mac系统的被称为白苹果(Macintosh)

废话不多说了,这里分享一下OS X系统镜像各版本的下载地址。

Catalina

macOS Catalina offline update 10.15.7 [DMG]

https://updates.cdn-apple.com/2020/macos/001-57229-20201103-f4a6f7bd-6d4f-40b7-ad72-1e979b32b671/macOSUpd10.15.7.dmg

Security Update 2021-004

https://updates.cdn-apple.com/2021/macos/071-41288-20210729-CEC04B4D-DF02-48DD-817A-8681306121E1/SecUpd2021-004Catalina.dmg

Supplemental Combo update 2

https://updates.cdn-apple.com/2021/macos/071-05427-20210207-b65aec0c-f253-4ffe-9f4b-315edb84de46/SecUpd2021-001Catalina.dmg

Mojave

Security update 2021-005

https://updates.cdn-apple.com/2021/macos/071-44388-20210729-E9ABD965-02E6-4DDB-B671-C9791D4F5006/SecUpd2021-005Mojave.dmg

Mojave 10.14.6 DMG update: Combo

https://updates.cdn-apple.com/2019/macos/061-21550-20190925-896fcc2d-b792-45ae-80dd-13dad416bc3c/macOSUpdCombo10.14.6.dmg

High Sierra

mac OS High Sierra 10.13.6 DMG(final combo update)

https://updates.cdn-apple.com/2019/cert/041-91759-20191011-01650bca-c2ef-42de-b8a8-63c3fd7d55bc/macOSUpdCombo10.13.6.dmg

Mac OS High Sierra 2020-006 DMG(latest Security update)

https://updates.cdn-apple.com/2020/macos/001-72527-20201102-6b739fd5-5685-4d8d-96ca-50f762cab6c3/SecUpd2020-006HighSierra.dmg

Yosemite

Yosemite 10.10.3(14D131)正式版 原版下载:

MD5 (10.10.3 [MAS].dmg) : dcac83dd5d65ee721a93fe5e4ea22a72
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1dDGVD2h’]百度网盘下载[/dl]

Yosemite 10.10.3(14D131)正式版懒人版下载:

[v_act]MD5 (Yosemite Install(14C109).cdr) =CCE99B01B6706F2FC94A3F0DB14DC381[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1jGGdyPS’]百度网盘下载[/dl]
[dl href=’http://kuai.xunlei.com/d/QtkbAgLqAACIjs1U51a:’]迅雷快传下载[/dl]

Yosemite 10.10.2(14C109)正式版 原版下载:

[v_act]MD5 (10.10.2 [MAS].dmg) = dcac83dd5d65ee721a93fe5e4ea22a72[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1hqFzrve’]百度网盘下载[/dl]
[dl href=’http://kuai.xunlei.com/d/QtkbAgJvAwAe1s1U1ec’]迅雷快传下载[/dl]

Yosemite 10.10.2(14C109)正式版懒人版下载:

[v_act]MD5 (Yosemite Install(14C109).cdr) = BF54F7E7BACF307561967B3FD4A3FB1B[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1c091IXM’]百度网盘下载[/dl]
[dl href=’http://kuai.xunlei.com/d/QtkbAgLqAACIjs1U51a’]迅雷快传下载[/dl]

Yosemite 10.10.1(14B25)正式版 原版下载:

[v_act]MD5 (10.10.1 [MAS].dmg) = 3aeb48b74831a13dc98dd21cf7a21dd8[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1bns6Tw7′]百度网盘下载[/dl]

Yosemite 10.10.1(14B25)正式版懒人版下载:

[v_act]MD5 (Yosemite Install(14B25).cdr) = ac72bf6ec9d801f8e13724ce8eb81db7[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1nt3bPTf’]百度网盘[/dl]
[dl href=’http://kuai.xunlei.com/d/QtkbAgIFLABEP21U5f9′]迅雷快传下载[/dl]

Yosemite 10.10 (14A398) 正式版 原版下载:

[v_act]MD5 (OS X Yosemite [MAS].dmg) = 76c737f3938f24b0cdb8f6324f320597[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1sj2naLR’]百度网盘下载[/dl]

Yosemite 10.10 (14A398) 正式版 懒人版下载:

[v_act]MD5 (Yosemite Install(14A389).cdr) = e32754ec31ad88d2242a0d9f8a812715[/v_act]
[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1hqnCqs0′]百度网盘下载[/dl]
[dl href=’http://kuai.xunlei.com/d/QtkbAgIXFQB2.kBUfb5′]迅雷快传下载[/dl]

Mavericks 10.9.5(13F34)原版下载:

[v_act]原版MD5 (Install OS X Mavericks.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg) = d753d5b9aa854480700ab8255c4f0ef4
MD5 (OS X Mavericks 10.9.5(13F34)[MSA].dmg) = a5c022c19baf6c99bd08be1cd7636596[/v_act]

[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1mgHV6q8′]百度网盘下载[/dl]

Mavericks 10.9.5(13F34)懒人版下载:

[v_act]大小: 6574112768 字节
MD5: 2285F76BF7DFD97242A09CF8F2E6EF39
SHA1: 140B376FE1EF57CCDE7F09D8DD9F668D16DD9252
CRC32: CD81F2A1[/v_act]

[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1jGKb3aI’]百度网盘下载[/dl]

Mavericks 10.9.4 原版下载:

[v_act]大小: 5734420480 字节
MD5: 45F080676E0F1AA5CFA0A3A9110617F0
SHA1: 5096B50E576B93DC426AEB8C0B01DCEE9FA2081F
CRC32: CFB401D0[/v_act]

[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1jGHYFSM’]百度网盘下载[/dl]

Mavericks 10.9.4 懒人版下载:

[v_act]大小: 6553632768 字节
MD5: DFDA27CB94822C99BFEB902F0AB83549
SHA1: DA0A8388DEE8027F5D3F13239442A48CAAAF86D9
CRC32: 859D4F62[/v_act]

[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1eQ06Bqq’]百度云下载[/dl]

Mountain Lion 10.8.5(12F45)原版下载:

[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1gdiSWoj’]百度网盘下载[/dl]

Mountaion Lion 10.8.5(12F45)懒人版下载:

[dl href=’http://pan.baidu.com/s/1i39nsDf’]百度网盘下载[/dl]

赞赏
魔帆博客,版权所有 | 如未注明,均为原创
本站均采用 BY-NC-ND 协议 (署名-非商业性使用-禁止演绎) 进行授权。
转载请注明来自本站文章:MAC OS X 系统镜像各版本下载(https://www.morfans.cn/archives/1190)

Sonui

文章作者

发表回复

textsms
account_circle
email

 • Damon

  10.10.3 的 MD5 不对,无法通过验证安装

  6 年前 回复
 • 雪夜归人

  Yosemite 10.10.3(14D131)正式版 这个镜像的MD5对不上啊,是不是网页上有问题啊,Yosemite 10.10.3(14D131)正式版和Yosemite 10.10.2(14C109)正式版这两个的MD5是一样的。

  6 年前 回复
 • sss

  百度限速,是在没法下。

  快船资源都是视频广告,真是可以

  6 年前 回复
 • oldking

  感谢分享~~~請問附加檔名cdr与dmg有何差异?

  6 年前 回复
 • 阿桑萨芬

  我需要10.8的镜像,你这里没有啊

  8 年前 回复
 • 风儿

  😯 家里电脑i3欸..

  8 年前 回复
 • Happy New Year.

  8 年前 回复

MAC OS X 系统镜像各版本下载
自从苹果采用Intel的处理器,OS X被黑客破解后可以安装在Intel CPU与部分AMD CPU的机器上。从而出现了一大批未购买苹果机而使用苹果操作系统的机器,被称为黑苹果(Hackintosh);在Mac苹果…
扫描二维码继续阅读
2015-12-31